Förskolan med många aktiviteter
Ängdala Skolor AB ligger i utkanten av Höllviken i ett naturskönt läge - med goda möjligheter till utomhusaktiviteter för barnen på förskolan.
Elsy Andersson startade upp Ängdala Skolor AB under 1996 och förskolan har fram till idag successivt tagit över alla de tre byggnader, som tidigare tillhörde kommunen. Man har också startat upp en förskoleklass för 6-åringar. Förskolan tar emot 120 barn, uppdelade på ett flertal avdelningar och för att stimulera förskolebarnen genomförs många olika typer av aktiviteter och spännande saker. Man var till exempel väldigt tidiga med att erbjuda läsinlärning för små barn. 

Temaveckor arrangeras, då man fokuserar på en viss kultur - genom att servera mat, visa bilder och spela musik från ett visst land. Uppskattade inslag i dessa temaveckor har de japanska och idrott & hälsa varit.
Man lägger stor vikt vid att personalen har relevant utbildning och de tjugofem anställda skapar en positiv stämning för att kunna ta hand om barnen på bästa möjliga sätt. Höllviken erbjuder såväl privata som ett kommunalt förskolealternativ, men tack vare den unika kompetensen och den vackra miljön så lockas många till förskolan. Framtiden ser verkligen ljus ut för Ängdala Skolor AB, där man arbetar med stora planer på att expandera, men Elsy  poängterar vikten av att samtidigt vara mån om att behålla den atmosfär man redan skapat.

De närmaste planerna är att öppna en grundskola för barn från årskurs 1- 9, vilket redan godkänts av skolverket och kommun och uppförandet av nya lokaler kommer snart att påbörjas. En utbildning som kommer att lägga tyngdpunkten på engelska, och hälsa.

Hösten 2001 byggdes skola för förskoleklass- till år tre. Ängdala räknar med att resten av  utbyggnanden av skolan kommer att stå klar till hösttreminen 2006.

Skolan är redan nu väldigt populär och många barn står i kö till skolan.


Målet för Ängdalaskolan är att det ska bli två klasser i varje årskull.

Ett fantastiskt lärarteam är en bidragande del för Ängdalaskolans popularitet,en annan, den härliga miljö som finns runt om skolan.

Ängdala Skolor AB

Bransch:
Utbildning

Telefon: 040-459170
Fax: 040-452835


Email:
info@angdalaskolor.se

Hemsida:
angdalaskolor.se

Adress:
Ängdala Skolor AB
Ängdalavägen
23691 Höllviken

| 13 SENASTE FÖRETAGEN